MYO Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN  
Doç. Dr. Özgür GÖLGE Müdür
 
ÜYELER  
Öğr. Gör. Mevlüt UYAR Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Hatice SADULLAHOĞLU SARI Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet AK Üye (Eğitim Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nacide ÖTER Üye (İşletme Fakültesi)
 Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY Üye (Mühendislik Fakültesi)
 
RAPORTÖR  
Aydemir DİNÇER Yüksekokul Sekreteri
Eski Site