Aday Öğrenci

Aday Öğrenci

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Aşçılık ve Turizm Animasyonu programlarında mesleğin gerektirdiği özel bir kıyafet ve donanım malzemesi bulunmaktadır. Yüksekeokulumuz bünyesinde Turizm Animasyonuna ait kıyafet ve donanım malzemesi bulunmaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;

Aşçılık programı ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmaktadır. Eğitim Öğretim yılı başında belirlenen ücret miktarı ve ücretin yatırılacağı banka hesap numarası bilgileri Yüksekokulumuzun internet sitesinde ders kayıtları öncesinde duyurulmaktadır.

Programın içeriği, Meslek Yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;

Programlara ilişkin detaylı bilgilere "BÖLÜMLER" sekmesinden ulaşılabilir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu eğitim faaliyetlerini Alanya Kestel Kampüs yerleşkesinde sürdürmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar;

Öğrencilerin üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. 

Diğer olanaklar;

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Alanya'da yurt imkânı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yemek bursu imkânı sunulmaktadır.

2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU