Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

1. Doç. Dr. Özgür GÖLGE

(Başkan)

2. Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYAR

(Üye)

3. Dr. Öğr. Üyesi Murat YETKİN

(Üye)

4. AYDEMİR DİNÇER

(Üye)

5. Öğr. Gör. Dr. Cansu SOLMAZ

(Üye)

6. Öğrenci Deniz ÇAKIR 

(Üye)