Birim Kalite Komisyonu

  • Doç. Dr. Özgür GÖLGE

Başkan

  • Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYAR

Üye

  • Öğr. Gör. Hatice Sadullahoğlu SARI

Üye

  • Öğr. Gör. Dr. Cansu SOLMAZ

Üye

  • Aydemir DİNÇER

Üye

  • Öğrenci Nilüfer AKGÜL

Üye