Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

1. Doç. Dr. Özgür GÖLGE

(Başkan)

2. Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYAR

(Üye)

3. Öğr. Gör. Hatice Sadullahoğlu SARI

(Üye)

4. Öğr. Gör. Dr. Cansu SOLMAZ

(Üye)

5. Aydemir DİNÇER

(Üye)

6. Öğrenci Nurhan SANCAR

(Üye)