Vizyon

Vizyonumuz;

Turizmde evrensel değerleri ve global etik ilkeleri benimsemiş, turizm sektöründe istihdam edilebilecek uluslararası nitelikte kalifiye eleman yetiştiren, bölge ekonomisine katkı sağlayan ve turizm alanında uluslararası bir marka şehir olan Alanya’da turizm sektörünün sorunlarına çözüm üreten bir meslek yüksekokulu olmak.