AZAMİ SÜRESİ DOLUP KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER

AZAMİ SÜRESİ DOLUP KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda, 2547 Sayılı Kanun'un 44/c maddesi ve üniversitemizin Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarının 6. Maddesi, 2. Fıkrasının B/e bendi “ Ek süre sonunda mezun olamayan veya başarısız ders sayısını tek derse düşüremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.” gereğince aşağıdaki listede bilgisi bulunan öğrencinin durumu kontrol edilip 15/03/2024 tarih ve 13/2 Sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararıyla kaydının silinmesine karar verilerek, adı geçen öğrencinin Yüksekokulumuzdan ilişiğinin kesildiği, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin (1) fıkrası “Her türlü tebligat veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.” gereğince ilanen tebliğ olunur.

Öğrenci No

Adı Soyadı

Program

Kayıt Silme Tarihi

182351100

Ö***r A***l Ş***N

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.)

15.03.2024

 

 

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda, 2547 Sayılı Kanun'un 44/c maddesi ve üniversitemizin Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarının 6. Maddesi, A/ı bendi “ Ek sınavlar sonunda; başarısız oldukları (dersi alıp başarısız olduğu, dersi alıp devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu, hiç almadığı) ders sayısını beş ve altına düşüremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.” gereğince aşağıdaki listede bilgisi bulunan öğrencilerin durumu kontrol edilip 15/03/2024 tarih ve 13/3 Sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararıyla kaydının silinmesine karar verilerek, adı geçen öğrencilerin Yüksekokulumuzdan ilişiğinin kesildiği, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin (1) fıkrası “Her türlü tebligat veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.” gereğince ilanen tebliğ olunur.

Sıra No

Öğrenci No

Adı Soyadı

Program

Kayıt Silme Tarihi

1

192302021

G***m K***I

Turizm Animasyonu

15.03.2024

2

192303020

E***e D***I

Aşçılık

15.03.2024

3

192301068

S***n A***p A***N

Turizm ve Otel İşletmeciliği

15.03.2024


  • 15 Mart, 2024