İNGİLİZCE - ALMANCA MUAFİYET SINAVLARI

Değerli Öğrenciler;
 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, Güz ve Bahar dönemlerini kapsayacak olan Ortak Zorunlu Yabancı Dil (ING101-ING102/ ALM101-ALM102 [Sadece İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için]) dersleri Sorumluluk Kaldırma Sınavı, 6 Ekim 2020 tarihinde saat 13:30’da ONLINE olarak yapılacaktır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı boyunca ING101-ING102/ ALM101-ALM102 [Sadece İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için] derslerinden muaf olacaklardır. Muaf tutulan öğrencilerin sınav notları, öğrencilerin 1. sınıf Güz ve Bahar dönemlerindeki yabancı dil başarı HARF notları olarak sisteme kaydedilecektir. Zorunlu Yabancı Dil 1-2 Dersleri Sorumluluk Kaldırma Sınavına başvurmak için başvuru formuna tıklayınız ve verilen formu 21-30 Eylül 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda doldurup gönderiniz. Bahsi geçen tarihte ve saatte sınava girmeyen öğrencilerin, başka bir tarihte ve saatte sınava girme hakları bulunmayacaktır. Sınav sonuçları https://ydy.alanya.edu.tr/ adresinde 8 Ekim 2020 günü ilan edilecektir.
 
 
· Sınav hem güz hem bahar dönemi yabancı dil dersleri için yapılacaktır.
· Bu muafiyet sınavından alacağınız notun harfli sistem karşılığı transkriptinize işlenir.
· Sınav İngilizce ve Almanca [Sadece İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için] dersleri için yapılacaktır.
· Mesleki Yabancı Dil ve İngiliz Dili Eğitimi Bölümü haricindeki Almanca ve Rusça dersleri bu muafiyete dâhil değildir.
· Başvuru tarih ve saati esnetilmeyecek olup bu saat ve tarihte başvuru yapmayan ya da geç başvuru gönderen öğrencilerin herhangi bir muafiyet talebi olamaz.
· Başvuru Formu eksiksiz ve kısaltma kullanmadan doldurulacaktır.
· Başvuru formunu 1 kez göndermeniz yeterlidir.
· Öğrenciler sınava ilişkin tüm duyuruları bu siteden (https://ydy.alanya.edu.tr/ ) takip edeceklerdir.
 
 
Sınava Kimler Girebilir?
 
· Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerimiz müfredatlarında Ortak Zorunlu Yabancı Dil (ING101-ING102/ALM101-ALM102 [Sadece İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için]) olması koşuluyla girebilir.
· Ortak Zorunlu Yabancı Dil (ING101-ING102/ALM101-ALM102 [Sadece İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için]) ders saatleri 3 teorik saatten fazla olan birim öğrencileri (Gazipaşa MRB Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü gibi) bu sınava giremez.
Eski Site