Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Çalışma Arkadaşlarım;    

       ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, 2007-2008 öğretim yılında ALTSO MYO bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına ek kontenjanla öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz bölümleri 03.08.2016 tarihinden sonra 2 bölüm, 4 program ile birlikte ALTSO Meslek Yüksekokulundan ayrılarak,  ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

İkram Hizmetleri Programının temel kuruluş amacı ise; turizm sektörünün her alanında özellikle konaklama ve yiyecek içecek işletmeciliği alanında istihdam edilebilecek nitelikli profesyoneller yetiştirebilmektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde öğrenci almaya başlayacak Turizm Animasyonu Programı ise;  konaklama hizmeti veren tesislerde veya sahne gösterilerinde görev alabilecek gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla turizm animasyonunu tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Tüm bu hedeflere bağlı olarak, akademik ve idari personelimiz öğrencilerimizin gerek teorik gerekse uygulama alanlarında en kaliteli eğitimi alabilmeleri için büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

      Sevgili Öğrenciler; Turizm sektörünün kalifiye işgücüne değer katacak bireyler olarak mezun olacağınız ve bu geleceği inşa etmenizin bekleneceği bir eğitim süreci için buradasınız. Bu süre içinde mesleki eğitiminizin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif olup hayata hazırlanacaksınız. ALTSO Turizm MYO ailesi içerisinde beraber geçireceğimiz iki yılın sonunda; buradan gelecek yaşamınıza dair güzel kazanımlar elde edeceğinize ve kalıcı dostluklar biriktireceğinize olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Doç. Dr. Özgür GÖLGE

ALTSO Turizm MYO Müdür V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                

                                                                               

Eski Site